ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci Topluluklari

KURULUŞ FORMLARI

YENİ BİR TOPLULUK KURULMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1- 7 (Yedi) Yönetim Kurulu Üyesi Öğrenci (3 Üye öğrencinin her biri farklı Fakülte/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu’ndan olmalı)
.Başkan (Son sınıf öğrencisi olmamalıdır.)
.Başkan Yardımcısı
.Sekreter
.Asil Üye
.Asil Üye
.Yedek Üye(Son sınıf öğrencisi olmamalıdır.)
.Yedek Üye(Son sınıf öğrencisi olmamalıdır.)
      3 (Üç) Denetim Kurulu Öğrencisi
.Asil Üye
.Asil Üye
.Yedek Üye
Önemli Not: Başvuru dosyasında; Kurucu Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi öğrencilerin güncel ve fotoğraflı öğrenci belgeleri, sabıka kaydı belgesi, iletişim bilgileri ve imzaları (ıslak) eksiksiz olmalıdır.
3- 35 (Otuzbeş) Gönüllü Öğrencinin (%20’si yani 7 öğrencinin her biri farklı Fakülte/Yüksekokul veya Meslek Yüksekokulu’ndan olmalı) ıslak imzalı gönüllü üye listesi formu,
4)Dosyada; Öğrenci Toplulukları Tüzüğünde yer alan ve kurulması istenen topluluğun kuruluş amacının yer aldığı kısmın doldurulduğu matbu form,
5)Bir yıl boyunca öngörülen etkinlikleri içeren matbu bir faaliyet planı formu, 
6)Topluluk Danışmanının danışmanlığı kabul ettiğine dair ıslak imzalı dilekçesi başvuru dilekçesinde yer almalıdır.
Kuruluş dosyası, kurucu öğrenciler tarafından doğrudan ÖTYK’na ulaştırılır. Tüm başvurular ÖTYK’nda toplanır. Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu’nca uygun görülen topluluklar onaylanır ve kuruluş gerçekleşmiş olur. Yeni kurulacak toplulukların kuruluş tarihi, başvurularının ÖTYK tarafından onaylandığı tarihtir.
.Başkan ve yedek üyeler son sınıf öğrencisi olmamalıdır.
.Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında herhangi bir disiplin cezası almış öğrenciler topluluk Yönetim ve Denetim Kurulunda görev alamazlar. Eğitim Öğretim dönemi içinde ceza alan öğrencilerin görevi kendiliğinden sona erer.
.Topluluk Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri bir başka topluluğun Yönetim ve Denetim kurullarında görev alamaz.
.Topluluk kurulması için başvurular; her eğitim-öğretim yılında en geç Ekim ayı son iş günü mesai bitimine kadar yapılacaktır.
.Topluluğun adı amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır.
.Aynı amaç ve hedef doğrultusunda faaliyet yürütmek üzere ve/veya aynı isim altında yeni bir topluluk kurulamaz.
.Topluluğun kurulmasının ardından stant açarak gönüllü üye kaydı yapmayan Topluluklar, hiçbir etkinlik faaliyetinde bulunamaz.

 

YENİ TOPLULUK KURMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

Topluluk Kuruluş Dilekçesi

Topluluk Kuruluş Amaçları (Tüzük) Formu

Faaliyet Planı

Gönüllü Üye Kayıt Formu

Danışmanlık Kabulü Dilekçe Örneği