ADÜ Menü

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci Topluluklari

Topluluk Kuruluşu Hakkında

1-) Toplulukların kuruluş işlemi, bir alanda etkinlik göstermek isteyen en az 5 öğrencinin bir
araya gelerek bir başvuru dosyası hazırlaması ile başlar. Beş kurucu üyeden ikisi, iki farklı
bölümlerden olmalıdır. Kurucu öğrencilerin öğrenci kimlik fotokopileri gereklidir. 

2-) Dosyada; topluluğun kuruluş amacı ve çalışma esasları, öngörülen etkinliklerin faaliyet plan formu, en az 20 kişiden oluşan imzalı üye listesi, önerilen Topluluk Danışmanının başvuru dilekçesi yer almalıdır.

3-) Kuruluş dosyası, kurucu öğrenciler tarafından doğrudan ÖTYK’( Öğrenci Toplulukları Yürütme Kuruluna )' ya ulaştırılır. Tüm başvurular ÖTYK’nda toplanır. Öğrenci Toplulukları Yürütme Kurulu’nca uygun görülen toplulukların çalışma esasları onaylanır ve kuruluş gerçekleşmiş olur.

4-) Kurulması istenilen topluluğun amaçları kapsamında çalışmalar yapan daha önce kurulmuş bir topluluk varsa, yeni bir topluluğun kurulmasına izin verilmez.

5-) Topluluk kuruluşu ile ilgili herhangi bir tarih kısıtlaması yoktur. Herhangi bir tarihte başvuru yapılabilir.